Access

Keio University Hiyoshi Campus, Kyosei-kan

4-1-1 Hiyoshi, Kohoku-Ku,Yokohama, Kanagawa 223-8526, JAPAN
1 min. walk from Hiyoshi Station (Tokyu Toyoko Line, Tokyu Meguro Line, and Yokohama Municipal Subway Green Line)